موتور رنو تالیسمان

  • تاریخ: دوشنبه 19 فروردین 1398 - 15:04
  • نویسنده: admin
  • صفحه: وب بلاگ
  • بازدید: 965
خودروي تاليسمان مجهز به سه موتور نام آشنا است، يك موتور بنزيني و دو موتور ديزلي كه داراي استاندارد يورو 6 هستند.
موتور رنو تالیسمان

طراحي شده است كه اين به موتور به دليل استفادهي آن در رنو M5Mt Gen2 براساس موتور 1 M5Mt Gen موتور بنزيني

كليو4RS  شناخته ميشود. اصلاحات صورت گرفته سبب شده است تا شرايط لازم براي مصرف سوخت و خروج آلايندهها

برآورده شود و در عين حال عملكرد خودرو نيز بهبود يابد.

اين دو موتور ديزلي داراي استاندارد يورو 6 هستند، اين مسئله بويژه حاصل استفاده از سيستم تله اكسيد نيتروژن 7 است.

موتورهاي ديزليِ تاليسمان داراي يونيت كنترل پمپ سوخت جديد هستند . هدف اين دستگاه كنترل پمپ سوخت تاحدممكن

است، برخي از موتورها مانند موتورهايي با پمپ جريان سوخت متغير نيز همين هدف را دنبال ميكنند.

تنظيم جريان پمپ مصرف برق را كاهش ميدهد كه اين مسئله منجر به كاهش خروج آلاينده دي اكسيدكربن مي شود.

ارسال نظر