گیربکس اتوماتیک دو کلاچه تر رنو تالیسمان

  • تاریخ: دوشنبه 19 فروردین 1398 - 19:39
  • نویسنده: admin
  • صفحه: وب بلاگ
  • بازدید: 3058
شرکت سازنده این گیربکس گتراک میباشد. امروزه این گیربکس بر روی خودروهای به روز شهری مورد استفاده قرار میگیرد.
گیربکس اتوماتیک دو کلاچه تر رنو تالیسمان

سیستم کلاچ در این گیربکس به صورت الکترو هیدرولیکی کنترل میگردد و این امکان را فراهم میسازد تا بدون استفاده از پدال کلاچ از مکانیزم گیربکس معمولی بصورت اتوماتیک بهره برد . در این گیربکس با استفاده از عملگرهای تعویض دنده (ماهک هایی که توسط TCU )کنترل میگردد . سرعت تعویض دنده ه را به کمتر از 0/8ثانیه افزایش داده که این عمل به شتاب خوددرو و کاهش نوسات گیربکس در حین تعویض دنده می کاهد .

خودروي تاليسمان داراي پنج گيربكس جديد است كه دوتاي آنها اتوماتيك جديد هستند (DW5 وDW6)

گیربکس DW5  و  DW6 مجهز به گتراگ 8  هستند.

گیربکس DW5 نوع EDC  از مجموعه كلاچ مرطوب جديد استفاده ميكند.

اين گيربكس داراي سه عملگر براي كنترل كلاچ و روغنكاري است.

اين گيربكس ارتقاي  DC4 است، تا حد زيادي اصل تعويض دنده ثابت است.

توصيه ميشود كه به صورت دورهاي در هر 74400 مايل (120000 كيلومتر) تعمير و نگهداري صورت گيرد.

گيربكس DW6  نوع EDC جديد داراي:

  • مجموعه كلاچ مرطوب
  • كنترلهاي 100 % هيدروليكي

اصل تعويض دنده مشابه گيربكسهاي EDC است.

توصيه ميشود كه به صورت دورهاي در هر 55800 مايل  (90000 كيلومتر) تعمير و نگهداري صورت گيرد.

كنترلهاي گيربكس به صورت مكانيكي سيم كشي شدهاند.

رنوي اسپيس نيو و تاليسمان سيستمهاي متعدد و در حدود 36 عملكرد مشترك دارند.  همگام با رنوي اسپيس نيو، تاليسمان

بهترينهاي شركت رنو را ارائه ميدهد.  به همين دليل تاليسمان داراي همان تجهيزات اسپيس نيو است و علاوه بر اين تجهيزات

داراي چند عملكرد بهينهي ديگر نيز هست. در اجراي بيشتر اين عملكردها از ويژگيهاي پيمانهاي كه شركت رنو معرف آنهاست،

استفاده شده است.

ارسال نظر