سیستم هشداردهنده آکوستیک دراتومبیل های الکتریکی برای عابران نابینا

یکی از مزیت های ماشین های برقی ،بی صدا بودن آنهاست .در اتومبیل های الکتریکی به خصوص در سرعت کم تا 30 کیلومتر در ساعت هیچ صدایی از ماشین شنیده نمی شود .
سیستم هشداردهنده آکوستیک دراتومبیل های الکتریکی برای عابران نابینا

این ویژگی به معضلی جدید درکشورهای اروپایی تبدیل شده است و آمار تصادفات خودروهای برقی با عابران پیاده،دوچرخه سواران و افراد نابینادر حال افزایش است .رنو در حال حاضر با همکاری موسسه فرانسوی IRCAM برای جلوگیری از تصادفات مربوط به افراد نابینا، کودکان و دوچرخه سواران ،خودروهای برقی مدل هایze خودرا به طور استاندارد مجهز به سیستم هشداردهنده ی آکوستیک صوتی  AVAS کرده است .تا به کمک فرکانس ها و ارتعاشات ایجاد شده توسط این سیستم،عابران پیاده متوجه ی نزدیک شدن این خودروهای بدون صدا شوند.

ارسال نظر