Loading...

ایربگ ساندرو

ایربگ ساندرو

ایربگ یا کیسه هوا یکی از مهمترین قطعات ایمنی خودرو می باشد .

در بسیاری از تصادفات شدید مخصوصا از مقابل به علت برخورد شدید حتی با وجود کمربند ایمنی، سر و صورت راننده و سرنشین صدمات زیادی می بیند که وجود ایربگ یا کیسه هوا تا حدود زیادی از برخورد شدید جلوگیری می کند.

#ایربگ فرمان

در داخل ماشی سیستمی وجود دارد که به محض اینکه قسمت مهمی از ماشین برخورد شدیدی داشته باشد، به #یونیت_ایربگ پیام می دهد.

پس از یک عملیات شیمیایی در داخل یونیت در زمان بسیار کوتاه مقدار زیادی گاز در داخل کیسه هوا تزریق می شود که باعث باد شده کیسه می شود.

 بعد از برخورد سر با کیسه به مرور هوای داخل آن تخلیه می شود که باعث خفگی راننده نشود.

کلیه این عملیات در زمان بسیار کوتاهی انجام می شود.

نظرات
    ارسال نظر