Loading...

درب موتور ساندرو

درب موتور

 درب موتور ساندرو

درب موتور یا کاپوت پوشش آهنی است که برای محافظت از اجزا و قطعات موتور است که معمولا از به کمک بازو و لولاهایی باز و بسته می شود.

به کمک این لولا ها امکان دسترسی به موتور فراهم می شود .

طراحی وعملکرد درب موتور برای عبور جریان هوا و گرم نگه داشتن موتور بسیار حائز اهمیت است.

درب موتور جزو قطعات بدنه محسوب می شود و برای کارشناسان خرید و فروش ماشین رنگ شدگی آسیب آن بسیار مهم است چون در هنگام تصادف در معرض آسیب است.

نظرات
    ارسال نظر