Loading...

سپر عقب داستر Duster Rear Bumper

پوسته سپر عقب داستر Duster Rear Bumper دارای جنس پلاستیکی قابل انعطاف که براحتی نمی شکند و تغییر حالت نمی دهد فاقد فلاپ زیر سپر براکت و خار

سپر عقب داستر

سپر بخشی از بدنه یک خودرو که در  پشت آن قرار دارد. وجود سپر عقب باعث می شود تا ضربه مستقیم به بدنه خودرو وارد نشود

البته که در تصادف‌هایی که شدی است  سپر نمی تواند از خسارت شدید جلوگیری کند

اما می تواند از خسارت های احتمالی جلوگیری کند 

امروزه در بسیاری از کشورها به عنوان یک ضرورت و اصوا پیشبینی شده است

کمااینکه تصور خودرویی بدون سپر ممکن نیست.