Loading...

قاب پرژکتور جلو تالیسمان چپ

قاب پرژکتور جلو

#پروژکتور_جلو

از این نوع چراغ بیشتر در جاده ها استفاده میشود زمانی که شما نیاز به پهنای بیشتری برای دید در شب نیاز دارید.

استفاده از چراغ برای دید بهتر در شرایط نامساعد جوی پیشنهاد می شود این چراغ ها طوری طراحی شدند که نوری پخش شده با فاصله کم تابانیده می شود تا در هنگام حرکت با سرعت کم مسیر خودرو بر روی  جاده را مشخص کند.

فاطله پرتاب نور در این چراغ ها کمتر از 100 متر است.

رنگ این چراغ ها به رنگ زرد و سفید است که انتخاب رنگ بسته به استاندارد کشور است.

#قاب_ پروژکتور_جلو

محل قرار گیری این چراغ ها درون محفظه ای است بنام قاب پروژکتور و در داخل #سپر_جلو قرار می گیرید.

نظرات
    ارسال نظر