Loading...

کمک فنر سیمبل جلو

کمک فنر سیمبل

#کمک_فنر

یرای حرکت با ثبات و جلوگیری از تکان های شدید و کوچک و یا در اصطلاح نرمی خودرو  بغیر از فنر از قطعه ای استفاده می شود بنام کمک فنر

این قطعه با مقاوتی که در برابر حرکت های شدید دارد انرژی وارد شده از خودرو را جذب و به صورت آهسته آزاد می کند

این عملکرد بدین صورت است که به محض فشار زیاد به کمک فنر ، بجای عکس العمل شدید کمک آهسته جمع می شود و آهسته شروع به باز شده می کند.

این عملکرد به صورت برعکس نیز به همین گونه عمل می کند.

اینگونه جذب و دفع انرژی باعث تکانهایی نرم و یکنواخت می شود

نظرات
    ارسال نظر